Strand van Schiermonnikoog
Strand van Schiermonnikoog

Strand van Schiermonnikoog

8 november 2021
0 Reacties

Hoe groot is het strand van Schiermonnikoog?

De stranden van Schiermonnikoog zijn breed, heel breed. Het strand is 18 kilometer lang en op veel plaatsen meer dan een kilometer breed. De stranden worden dan ook gerekend tot de breedste stranden van Europa. Je vindt er ruimte en rust, helemaal vanaf paal 7.

Groen strand
In de loop van de tijd hebben er geregeld zandbanken voor de kust gelegen. Ook nu nog. Zo’n zandbank voorkomt dat er zware golfslag op het strand komt. Daarmee wordt voorkomen dat jonge duintjes die in de zomer ontstaan, in de winter niet worden weggeslagen. De duintjes breken de snelheid van het zeewater en er wordt slib afgezet. Door dat slib zakt regenwater niet inde bodem. Doordat er op die manier zoet water op het strand komt, ontstaat er algengroei, gevolgd door planten als zeekraal (foto rechts) en melkkruid. Het strand wordt groen en steeds meer planten komen er voor. Sinds het strand vanaf 2000 begroeide, verschijnen er ieder jaar nieuwe planten. Op veel plaatsen komt ook zoet kwelwater naar boven. Dit zorgt voor een spectaculaire bloemenzee met orchideeën, slanke duingentiaan, parnassia, gele hoornpapaver, zeekool en herfstbitterling. Onderzoekers vinden ook groenknolorchissen, een internationaal bedreigde plantensoort.

Schuim op het strand van Schiermonnikoog

In het najaar en in de winter lijkt het – vooral na een stevige storm – soms of de zee het strand een wasbeurt heeft gegeven. Helder schuim bedekt dan grote delen van de vloedlijn. Wat is dit?  In de zee komen heel veel soorten minuscule plantjes voor. Deze algen zweven door het water en vormen het begin van de voedselketen in de zeeën en oceanen over de hele wereld. Ze zijn zelfs verantwoordelijk voor al het leven op aarde, want algen zorgen er dankzij fotosynthese voor dat ongeveer de helft van alle zuurstof in onze atmosfeer aanwezig is.  Als er in het voorjaar al voldoende zonlicht en voedsel is, en het water al een zachte temperatuur heeft, kunnen algen zich razendsnel vermenigvuldigen tot grote kolonies. Het water kleurt, groen, rood of bruin, afhankelijk van de algensoort.

Rust, ruimte, maar ook activiteiten

Vrijwel overal kunt u de weidsheid en de rust ervaren (vanaf paal 6 en verder). Voor wie activiteiten zoekt, kan terecht op het strandgedeelte ter hoogte van de Badweg (tussen paal 3 en 4). Vliegeren, blowkarten, surfen en meer.

En de hond is ook welkom op het strand en heeft er de tijd van z’n leven, want Schiermonnikoog is het meest hond-vriendelijke eiland van de Waddeneilanden.

Het Rif  is een brede zandplaat die is vastgegroeid aan de zuidwestkant van het eiland. Het is een vrij hoge zandplaat van zeker anderhalve meter boven NAP, met sinds enkele jaren lichte duinvorming. De zandplaats is ontstaan door de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Door die afsluiting stroomde er minder water door de geul tussen Ameland en Schiermonnikoog, waardoor de geul minder diep werd. Het Westerstrand werd daarbij breder en er groeide een oude zandplaats vast aan het Westerstrand, die nu het Rif wordt genoemd.

Eind jaren 1990 was de zandplaat nog een stuivende vlakte waar geen enkele plant kon overleven. In 2004 raakten sommige gebieden van de zandplaat begroeid, vooral met zeekraal. De zandplaat dient als broedplaats van zeevogels zoals de sterns  en is tijdens het broedseizoen (mei t/m augustus) verboden gebied. De plaat is ook een geliefde rustplaats voor zeehonden.


?c=283&m=1961743&a=409625&r=&t=html

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *