Natuur van Schiermonnikoog
Natuur van Schiermonnikoog

Natuur van Schiermonnikoog

17 december 2021
0 Reacties

Begrazing voor een open duingebied

In de afgelopen jaren raakte een groot deel van de natuur dicht gegroeid met struiken en hoog gras. Daardoor dreigt het open duinlandschap met stuivende plekken te verdwijnen. Factoren voor deze verruiging zijn onder meer het feit dat in de lucht tegenwoordig meer stikstof zit, wat een meststof is die struiken en grassen goed laat groeien. Verder speelt ook de terugloop van het konijnenbestand een rol. Vroeger graasden de konijnen het gras en de zaailingen van bomen en struiken af. Een open duinlandschap is belangrijk voor dieren en planten die je verder vrijwel nergens in ons land tegenkomt, zoals de duinparelmoervlinder, de blauwe kiekendief en de tapuit.

Voor Natuurmonumenten is het onmogelijk om enkel door maaibeheer het hele duingebied open te houden. Daarom worden er grote grazers ingezet. Doel van het begrazingsplan is dat uiteindelijk runderen, wisenten en paarden worden ingezet. Alle drie hebben een andere manier van grazen. Runderen trekken hoge grassen weg, paarden knabbelen de vegetatie laag en wisenten eten zowel gras, als takken en bast van bomen en struiken.

Cynthia Borras, boswachter van Natuurmonumenten:
“Dit zijn de grasmaaiers van de toekomst. Ze helpen om de duinen van het eiland te onderhouden. Er woekeren allerlei planten die hier niet horen, zoals de Amerikaanse vogelkers, ook wel bekend als de ‘bospest’. Die struik zorgt ervoor dat andere duinplanten niet kunnen groeien. De runderen eten vooral van de bladeren, takken en twijgen van bomen en struiken. Ze lusten veel planten en verplaatsen zich snel. Daardoor werken ze sneller dan een kudde schapen. Ze hoeven ook niet op stal in de winter.”

Stichting Free Nature

Er zijn inmiddels meerdere Sayaguesa runderen uitgezet. De dieren zijn eigendom van FREE Nature, een stichting met ruim 20 jaar ervaring met natuurlijke begrazing. Het betreft een rustig Spaans runderras dat goed bestand is tegen zowel koude winters als warme zomers. Zij voeden zich met stugge grassen, waar veel andere runderen hun neus voor ophalen. Ook hebben ze geen hulp nodig bij het afkalven. De runderen lopen in het duingebied ten oosten van de Prins Bernhardweg. Door het gebied loopt een wandelpad en buiten het broedseizoen (15 april – 15 juni) mag u ook buiten de paden komen. Regel is wel: blijf 25 meter van een kudde vandaan, loop niet dwars door de kudde. En aaien en voeren van de runderen is verboden.

Inzet van landgeiten

Op 4 oktober werden twaalf landgeiten losgelaten in de westelijke duinen van het Nationaal Park (Arnicawei). Op de plekken waar de grond in het verleden geplagd is en waar bosjes zijn verwijderd zorgen de geiten ervoor dat de struiken niet weer terugkomen. Dat geeft ruimte en opnieuw dynamiek aan het duinlandschap. De duinen blijven gewoon toegankelijk voor wandelaars. De geiten zijn ingeënt en gecontroleerd door een dierenarts. Het betreft Nederlandse landgeiten die als stamboeksoort te boek staan.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *