Bos op Schiermonnikoog
Bos op Schiermonnikoog

Bos op Schiermonnikoog

29 november 2021
0 Reacties

Het bos op het eiland

De naaldbossen op het eiland zijn al 100 jaar oud. De toenmalige eigenaar van het eiland , Graaf Von Bernstorff, liet in 1912 en 1919 naaldbomen en enkele loofbomen aanplanten. Reden: Het tegengaan van verstuiving van de duinen en wellicht houtproductie. Maar door de harde wind en de slechte grond groeiden de bomen slecht; het onderhoud en kappen van naaldbomen werd rond 1935 gestaakt. De bossen werden destijds aangelegd op twee plaatsen. Daarom spreekt men van de ‘Eerste Dennen’ dichtbij het dorp, en de ‘Tweede Dennen’, vlakbij het strand.

Van naaldbossen naar gemengde bossen

Er werden destijds ook loofbomen geplant ten noorden en oosten van de ‘Eerste Dennen’ en ten oosten van de Prins Bernhardweg. De soorten die daar geplant werden zijn berk, zachte berk, zomereik, wintereik en moseik. Het stukje ten oosten van de ‘Eerste Dennen’ noemde men de houtkwekerij. Tot 1979 werden loofbomen die tussen naaldbomen groeiden er weggehaald.

Zo ontstond een bos met alleen naaldbomen en met bomen van dezelfde leeftijd en dezelfde lengte. Er stonden nauwelijks jonge bomen tussen. Hierdoor was het bos gevoelig voor storm. In 1972 en 1973 raasden er enkele zware stormen over Nederland. Op het eiland vielen heel wat bomen om. In de dennenbossen werden flinke gaten geslagen. Op die open plekken kwamen na een paar jaren jonge loofbomen op en bleek het bos zich snel te herstellen. Ook in de luwte van het naaldbos groeiden meer en meer loofbomen. Zo’n bos met naaldbomen en loofbomen bleek vele voordelen te hebben; het kan beter tegen storm en er verdampt minder water.

Beheerplan

In het Beheer- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park is vastgelegd hoe het bos de komende jaren beheerd zal worden. Zo worden hier en daar kleine stukjes naaldbos gekapt, zodat loofbomen meer kans krijgen. In 1996 is een plan opgesteld om op den duur de dennenbossen om te vormen naar bos met veel loofbomen. Dit duurt echter wel 100 jaar. In de open stukken bos broeden veel zangvogels, maar ook de sperwer en ransuil zijn er te vinden.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *